Ija Lazari-Pawłowska

Obraz
Language code
Polish
Submitted by Andrzej de Lazari on Mon, 20/07/2020 - 12:14
Ija Lazari-Pawłowska
Treść

Wywiady:

Portret rodzinny we wnętrzu 1978.mp3

Fragment o nienawiści.mp4

O Tadeuszu Kotarbińskim.mp3

Teksty Iji Lazari-Pawłowskiej dostępne w internecie:

Człowiek jako istota zawistna.pdf

Etyka zawodowa bez kodeksu.pdf

Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem.pdf

Krytycyzm jako obowiązek moralny (H. Albert, Traktat uber kritische Vernuft).pdf

Moralność krańcowa.pdf

Nie wyrządzać szkody.pdf

O pojęciu moralności.pdf

Pamięci Alberta Schweitzera.pdf

Problem unaukowienia etyki.pdf

Trzy pojęcia tolerancji.pdf

Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych.pdf

Moralność a natura ludzka.pdf

Teksty o Iji Lazari-Pawłowskiej:

Elisabetta Colagrossi - Ija Lazari-Pawłowska interprete di Gandhi l’etica della nonviolenza.pdf (Cento anni di filosofia e di cultura polacca in Italia, a cura di Anna Czajka, Gerardo Cunico e Elisabetta Colagrossi, "Biblioteca di Cultura Polacca" nr 5, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2020, 299-307).

Wspomnienia i refleksje.pdf

Andrzej Kaniowski.pdf

Krzysztof Wojcieszek - Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej.pdf

Małgorzata Olech - Ija Lazari-Pawłowska w obronie etyki zawodowej.pdf

Małgorzata Olech - Ija Lazari-Pawłowska o sumieniu moralisty.pdf 

Andrzej Szostek - Ija Lazari-Pawłowska wobec ludzkiej biedy.pdf

Ryszard Wiśniewski - Ija Lazari-Pawłowska jako metaetyk.pdf

Patrycja Wdowiak - O rodzajach tolerancji w filozofii Iji Lazari-Pawłowskiej.pdf

Barbara Wrona - Polityka obywatelstwo i nauka w rozważaniach polskich filozofek.pdf

 

Add new comment

The comment language code.

Czysty tekst

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.