Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej

Obraz
Kod języka
Polish
Dodane przez Andrzej de Lazari - pt., 01/12/2017 - 14:57
Treść

Stowarzyszenie Mosty Europy

wraz z Instytutem Tolerancji oraz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

przeprowadziło 14 września 2017 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w ramach Festiwalu Czterech Kultur

konferencję oraz debatę publiczną

na temat

Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto

(Łódź i Iwanowo)

Na konferencji oraz na debacie staraliśmy się wyjaśnić i zrozumieć, dlaczego Rosjanie tak bardzo różnią się od nas w postrzeganiu przeszłości komunistycznej. Dlaczego, według badań Centrum Lewady, w styczniu 2017 roku "miłość Rosjan do Stalina osiągnęła maksimum"? O ile w marcu 2016 roku "zachwyt", "szacunek" i "sympatię" do tego ludobójcy (w polskim pojmowaniu) wyrażało 37 procent wielonarodowych mieszkańców Federacji Rosyjskiej, to w styczniu 2017 liczba ta wzrosła do 46 procent. Podobnie wzrosła sympatia do Leonida Breżniewa - z 39 do 47 procent. Jednocześnie poparcie dla Władimira Putina wciąż utrzymuje się na poziomie ponad 80 procent. Na dzień dzisiejszy w głowie nam się to nie mieści, uważamy jednak, że po zrozumieniu łatwiej znajdziemy drogę do wzajemnego porozumienia.

Referaty wygłosili:

Aleksandra Sumorok (ASP) - Architektura socrealistyczna w Łodzi.

Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie) - Specyfika desowietyzacji Iwanowa jako ojczyzny pierwszej Rady (1991-2016).

Alexander Markov (RGGU, Moskwa) - Nostalgia za literaturocentryzmem: programowanie nostalgii przez współczesną literacką kulturę rosyjską.

Dorota Utracka (AHE) - Pamięć reżimu - reżim pamięci. Upamiętnienie i (od)pamiętnienie w ponowoczesnym dyskursie literackim i kulturowym.

Jan Ratuszniak (AHE) - Ocena przemian społecznych i ekonomicznych lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego.

Elżbieta Kapral (UŁ) - Pamięć o reżimie komunistycznym w świetle wybranych utworów prozy polskiej i niemieckiej.

 Magdalena Lachowicz (UAM) - "Mała Moskwa" - transformacje postkomunistyczne w publicznej przestrzeni Legnicy.

Violetta Wiernicka (Łódź, Mosty Europy) - Łódź włókiennicza czasów socjalizmu (1945-1989) w rosyjskich mediach. W jaki sposób istnieje pamięć o "mieście czerwonych tkaczy"?

Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) - Pola semantyczne rzeczownika" komunista" w wypowiedziach publicznych Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina. Analiza porównawcza.

Jan Morawicki (UŁ) - Praktyki komunikatywne rosyjskich dziennikarzy: doświadczenie totalitarnego dziedzictwa i rzeczywistość autorytarna.

Alexander Feduta (Mińsk) - "Nibystalinizm, albo Łukaszenka na tle Stalina". O nieudanej próbie rehabilitacji stalinizmu we współczesnej Białorusi.

Roman Backer (UMK), Pamięć struktur myślenia w Polsce i w Rosji.

Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich) - Dlaczego Rosja do tej pory nie wyrzekła się Stalina?.

Andrzej de Lazari (Łódź, Mosty Europy) - Reżim komunistyczny we współczesnej polskiej i rosyjskiej karykaturze.

Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma "Gefter"), Русская политическая футурология: статус-кво?.

 

mostyeuropy.pl

 

mostyeuropy.pl

 

Andrzej de Lazari, Roman Backer, Evgeny Gontmakher
Andrzej de Lazari, Roman Backer, Evgeny Gontmakher

 
Przerwa w obradach
Przerwa w obradach

 

Dodaj komentarz

Kod języka komentarza.

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki