демократия

Ewolucja reżimów politycznych Polski i Rosji

Obraz
Kod języka
Polish
Dodane przez Roman Bäcker - sob., 23/12/2017 - 09:30
Reżimy polityczne można badać w rozmaity sposób i przy pomocy rozmaitych kryteriów. Akceptując przydatność wielu ujęć teoretycznych jednocześnie chciałbym zaproponować nieco inne niż przyjęto rozumienie reżimów politycznych. Według mnie konieczne jest ich traktowanie nie tylko jako zbioru instytucji politycznych, ale jako związanej regułami i powiązanej interakcjami całości społecznej składającej się zarówno z rządzących, jak i rządzonych. Aby zatem móc badać konkretne reżimy polityczne nie sposób analizować tylko części tej całości, a więc np. kształtu instytucji, zakresu kompetencji rządzących czy wzajemnych relacji w ramach tej klasy politycznej bądź skali podporządkowania rządzonych.