Add new comment

Nie tyle propagował, co postulował, ale tylko za ich zgodą. Nic na siłę. Ubolewał, że Ukraińcy kategorycznie odrzucili jego sugestię. Rosjanie też go krytykowali za to, że chciał Rosję odgraniczyć od całego Kaukazu.

The comment language code.

Czysty tekst

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.