Rozwiązujemy Stowarzyszenie Mosty Europy

Drodzy sympatycy Mostów Europy, rozwiązujemy nasze stowarzyszenie. Zabrakło wśród nas Don Kichota, który na przekór niepowodzeniom walczyłby o nowe granty i prowokował członków do większej aktywności.  Charakter strony zmodyfikowaliśmy. Będzie to strona prywatna.

 

Polish